Medlemsvillkor

StudenterTyckerTill.se är en webbplats där studenter får i möjlighet att tycka till om sin högskoleutbildning vilket leder till bättre beslutsunderlag och vägledning för nuvarande och framtida studenter.

Genom att kryssa i rutan ”Jag godkänner användarvillkoren” i samband med registreringen bekräftar ni att ni läst igenom användarvillkor och godkänner och accepterar användarvillkoren. Användarvillkoren gäller tills vidare och vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, tillägga eller ta bort delar av dessa villkor. Sådana ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. Eftersom webbplatsen hela tiden utvecklas bör du med jämna mellanrum kontrollera den här sidan och det är ditt ansvar att fortlöpande informera dig om eventuella förändringar av villkoren.

Konto/Registrering

Du är inte tvungen att registrera dig för att ta del av informationen på StudenterTyckerTill.se, informationen är tillgänglig för allmänheten. När du vill tycka till om din utbildning, dvs. kurs, program och föreläsare, eller uttrycka dig på något sätt måste du registrera dig. Du får endast registrera ett konto och när du registrerar dig måste du lämna korrekta uppgifter. Du får självklart aldrig använda någon annans konto utan dennes tillstånd och om du misstänker att någon använder ditt konto utan ditt tillstånd måste du omedelbart meddela oss på kontakt@studentertyckertill.se

Du ansvarar alltid för ditt eget konto och dina användaruppgifter, oavsett om någon annan använt det med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut och att ditt användarkonto inte används felaktigt.

Ansvar

Du är själv ansvarig för de omdömen och inlägg som du lämnar och dessa kommer inte bli förhandsgranskade, men vi förbehåller oss rätten att ta bort dessa om de inte följer våra riktlinjer. Du är själv ansvarig för dina åsikter och handlingar på StudenterTyckerTill.se vilket innebär att du själv kan ställas till svars för dina handlingar inför t.ex. domstol. StudenterTyckerTill.se tar inget ansvar för medlemmarnas åsikter eller handlingar på StudenterTyckerTill.se och StudenterTyckerTill.se kan inte klandras för dina omdömen, åsikter eller handlingar. Du ansvarar för att hålla reda på eventuella förändringar i detta villkor.

Sidan kan även innehålla länkar till tredje parts hemsidor som inte ägs eller kontrolleras av StudenterTyckerTill.se. Du samtycker att ge StudenterTyckerTill.se full ansvarsfrihet från allt innehåll på en tredje parts hemsida. StudenterTyckerTill.se tar inget ansvar för innehållet på någon hemsida ägd och kontrollerad av tredje part och ansvarar inte för riktigheten på innehållet i någon sida länkad till StudenterTyckerTill.se.

Du samtycker att du ensam står för risken för person- eller sakskada till följd av åsikter eller handlingar på StudenterTyckerTill.se. StudenterTyckerTill.se tar inget ansvar för person- eller sakskada av något slag som följd av användande av StudenterTyckerTill.se.

StudenterTyckerTill.se är under inga omständigheter ansvarig för utebliven vinst, skador, förluster, direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av StudenterTyckerTill.se eller av skador orsakade av avbrott, buggar, störning av överföring till eller från sidan, fel eller försummelser i något innehåll eller annan oförmåga att använda StudenterTyckerTill.se. StudenterTyckerTill.se tar inte ansvar för trojaner, buggar eller liknande som kan överföras till eller genom sidan av tredje part.

StudenterTyckerTill.se garanterar inte att webbplatsen alltid fungerar eller att våra servrar alltid är fri från virus eller annat skadligt innehåll. StudenterTyckerTill.se ansvarar inte för eventuella kostnader, exempelvis service, för det fall en användares användning av StudenterTyckerTill.se resulterar i att data eller utrustning behöver ersättas.

Inlägg

Inlägg som skrivs på StudenterTyckerTill.se kan läsas av alla, även de som inte har registrerat sig. För att skriva inlägg måste du registrera dig. Vi tillåter endast ett användarkonto per fysisk person. Du får inte registrera ett nytt användarkonto om ditt gamla har blivit avstängt. Inlägg som innehåller följande är inte tillåtna och kommer att tas bort:
  - Vara skrivna på andra språk än svenska eller engelska då StudenterTyckerTill.se inte har möjlighet att kontrollera eller övervaka dessa.
  - Svordomar, utskällning, vulgaritet eller sexuell explicit.
  - Nedsättande kommentarer om föreläsaren religion, etnicitet eller ras, fysisk framträdande, mental eller fysiskt handikapp.
  - Referenser om föreläsarens sexliv(inklusive sexuella anspelningar, sexuella läggning eller annan dylik sexuell referens)
  - Politisk, rasistisk eller religiös propaganda.
  - Annonsering av kommersiella tjänster eller för externa föreningar.
  - Kommentarer som på något annat sätt bryter mot lag eller förordning.

Du är själv ansvarig för att dina inlägg inte bryter mot våra villkor, lag eller förordning.

Borttagning av inlägg

StudenterTyckerTill.se förbehåller sig rätten att kontrollera och bedöma hur inlägg överensstämmer med våra villkor. Vi bevakar alla inlägg systematiskt. Publicerade inlägg kan tas bort om vi bedömer att de ej stämmer överens med våra villkor. Vid grova och upprepade fall, kan brott mot villkoren leda till att användarkontot blir avstängt. Vi kan inte garantera att vi upptäcker alla inlägg som bryter mot villkoren. Om du lägger märke till sådana inlägg ber vi dig att anmäla detta till moderator@studentertyckertill.se.

Tycka Till/Lämna omdömen

Ditt användande av StudenterTyckerTill.se ska ske i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt god "nätetikett". Du bryter mot användarvillkoren om du, eller den personen som använder ditt konto, inte följer våra riktlinjer för omdömen. StudenterTyckerTill.se har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar på StudenterTyckerTill.se utan skyldighet att betala ersättning.

Riktlinjer för omdömen

Som användare av StudenterTyckerTill.se går du med på att acceptera villkoren för denna webbsida. Denna webbsida är en resurs för studenter för att utföra och avläsa utvärdering av kurs, program och föreläsare vid högre studier. Omdömen skall endast lämnas av studenter som undergått undervisningen, samt skall endast ett omdöme lämnas per person för varje undergått undervisning. Följande riktlinjer är tänkta att skydda alla studenter, lärosäten och framförallt föreläsare. Vi uppmanar alla att läsa dessa riktlinjer innan man tycker till.

Du skall:

  - Vara ärlig
  - Vara objektiv I ditt tyckande.
  - Vara tydlig i kommentarfältet för att undvika frågetecken
  - Kom ihåg att negativa utvärderingar som har konstruktiv kritik är nyttiga. Tänk på att bidra då med hjälpsamma kommentarer, exempelvis vad som kunde ha varit bättre.
  - Kommentera enbart på svenska, undantag för kurser på ett annat språk än svenska, då är det tillåtet att kommentera på engelska.
  - Undvika att använda humoristiska kommentarer som kan uppfattas som stötande.

Du skall inte:

  - Påstå att något är fakta när det är baserat på ditt tyckande.
  - Utföra utvärderingar när du inte har deltagit i undervisning.
  - Utföra flera utvärderingar för en och samma undervisning.
  - Lärosäten och föreläsare själva ska inte utföra utvärderingar, såvida personen inte genomgått undervisningen som ska utvärderas.

Kommentarer som innehåller följande kommer att tas bort:

  - Svordomar, utskällning, vulgaritet eller sexuell explicit.
  - Nedsättande kommentarer om föreläsaren religion, etnicitet eller ras, fysisk framträdande, mental eller fysiskt handikapp.
  - Referenser om föreläsarens sexliv(inklusive sexuella anspelningar, sexuella läggning eller annan dylik sexuell referens)
  - Påståenden om att föreläsare ska vara för eller emot student eller specifik grupp av studenter.
  - Påståenden om att föreläsare har eller kommer att bli avskedad, avstängda från sitt jobb eller att de befinner sig under granskning.
  - Påståenden om att professorer är inblandad eller har varit inblandad i olagliga aktiviteter.
  - Inkludera länkar i utvärderingen som inte är relaterat till undervisningen.
  - Någon form av information som leder till identifiering av annan student.
  - Någon form av information som handlar om föreläsarens privatliv.
  - Anklagelser om att föreläsare utvärderar sig själva eller annan dylik anklagelse.
  - Kommentarer utförda på ett annat språk än svenska och engelska.

Kommentarer anses vara opassande om de är kränkande, nedsättande, oanständiga, vulgära eller obscena, pornografiska, sexuellt suggestiva, rasmässiga/kulturrelaterade/etniskt stötande, vådliga, trakasserande, skrämmande, hotande, hatiska, motbjudande, diskriminerande, våldsamma eller annan dylik oanständighet.

Vid tveksamma fall tas kommentarer bort för att göra en bedömning om det är opassande eller inte. Hittar du själv kommentarer som bryter mot reglerna uppmanar vi er att flagga kommentaren, då kommer kommentaren i sin tur att granskas av StudenterTyckerTill.se moderatorer. Undvik att flagga kommentarer med den enda anledningen att du inte håller med.

Kommentarer eller inlägg som innehåller hot, anses vara skrämmande eller som ämnas skada någon kommer att tas bort. Dessa kommentarer kan även komma att bli anmälda. IP-adress och klockslag kan vara tillräckligt för att identifiera den som bryter mot reglerna eller lagen, och kan användas som bevis vid rättsåtgärder. Flerfaldiga utvärderingar från en och samma IP-adress under en kortare period blockeras av vårt system.

För att komma i kontakt med moderatorerna hänvisar vi till kontakt@studentertyckertill.se.

Användaruppgifter/Personuppgifter

StudenterTyckerTill.se följer nationella lagstiftningarna rörande informationsbehandling inom internet och respekterar den personliga integriteten. StudenterTyckerTill.se lagrar och behandlar användaruppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av StudenterTyckerTill.se.

StudenterTyckerTill.se behandlar även vissa användaruppgifter för marknadsföringsändamål. StudenterTyckerTill.se har för avsikt att följa god sed vad det gäller marknadsföring och marknadsundersökningar. Du samtycker genom detta avtal att StudenterTyckerTill.se kan komma att använda dina användaruppgifter för att skicka information, såsom nyhetsbrev, eller reklam till dig om våra produkter, tjänster, nya uppdateringar samt information, undersökningar eller reklam, såsom erbjudanden, från våra samarbetspartners eller andra organisationer.

Du samtycker vidare till att StudenterTyckerTill.se kan lämna ut dina användaruppgifter till våra samarbetspartners eller andra organisationer i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av StudenterTyckerTill.se.

Om du avslutar ditt konto försvinner dina användaruppgifter ur vår databas och ni kommer inte kunna ta del av information, såsom nyhetsbrev, eller reklam om våra produkter, tjänster, nya uppdateringar samt information, undersökningar eller reklam från våra samarbetspartners eller andra organisationer.

Säkerhet

StudenterTyckerTill.se förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning och polisanmälningar, om en användare bryter mot användarvillkoren, tillämplig lag eller använder sig utav robotar, bots, spindlar eller annat hacker-relaterat programvara.

Om en användare bryter mot våra användarvillkor förbehåller sig StudenterTyckerTill.se rätten att ta bort innehåll publicerat av användare och stänga av kontot på användare utan förvarning. Om en användare bryter mot bestämmelserna fler än två gånger eller om förseelsen var av allvarlig art, förbehåller sig StudenterTyckerTill.se rätten att utan förvarning när som helst stänga av användaren. StudenterTyckerTill.se förbehåller sig även rätten att besluta huruvida användarens publicerade material stämmer överens med detta användarvillkor.

Webbplatsen och materialet presenteras utan några garantier för exakthet, pålitlighet och fullständighet. Detta gäller material, tjänster, mjukvara, text, grafik och länkar.

Cookies

StudenterTyckerTill.se använder cookies för att effektivisera internetanvändningen. En cookie är en liten textfil som innehåller information som lagras på din dator av din webbläsare. Nästa gång du besöker StudenterTyckerTill.se vet servern om att du har varit där tidigare och kan göra anpassningar till detta.

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Exempelvis gör cookies det möjligt för dig att fortsätta vara inloggad på ditt användarkonto trots att du navigerar mellan olika sidor. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör.

Som besökare på StudenterTyckerTill.se kan ni själva välja att blockera cookies i din webbläsare. Om ni gör det, kan StudenterTyckerTill.se dock inte garantera att alla delar av webbplatsen kommer att fungera som avsett.

Avsnitt

Konto/Registrering
Ansvar
Inlägg
Borttagning av inlägg
Tycka Till/Lämna omdömen
Riktlinjer för omdömen
Personuppgifter
Säkerhet
Cookies

Relaterat

Om StudenterTyckerTill.se Frågor & Svar
Diskutera i forumen Avancerad sökning Artikel arkivet Frågor & Svar
 
StudenterTyckerTill är en tjänst för dig som studerar eller har studerat.
- Har du nyligen avslutat en kurs eller ett program?
- Du som är Student eller alumn kan på ett enkelt sätta lägga omdömen på skolor, program, kurser eller föreläsare.

Populäraste sökningarna

Senast inlagda föreläsarna
Hitta ett jobb hos LeoVegas
v